Samling: Tillbehör

Anslut dina lampor: Om du vill ansluta dina julbelysningar för att minimera eluttag erbjuder vi T-anslutning och anslutningskablar för detta ändamål. Som en tumregel rekommenderar vi en av varje produkt du vill ansluta.